Organisatie

De muziekvereniging heeft een bestuur bestaande uit minimaal 5 leden. Het bestuur zorgt voor een taakverdeling waarbij voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd. Verder wordt het bestuur gecompleteerd met een aantal leden. Deze leden bestaan zo mogelijk als vertegenwoordigers van de diverse onderdelen van de vereniging. De leden worden uitgenodigd voor minimaal een jaarlijkse georganiseerde ledenvergadering waarin besluitvorming kan plaatsvinden.