Donateursactie Dr. Schaepmanharmonie

Oud ijzeractie 20 juni 2020
8 juni 2020
Jeugdorkest Dr. Schaepmanharmonie neemt afscheid van dirigente Dianne Eising
29 juni 2021
Laat alles zien

Donateursactie Dr. Schaepmanharmonie

De Dr. Schaepmanharmonie wil er zijn voor Tubbergen en zijn inwoners. Naast de benodigde instrumenten en deskundige muzikale
leiding wordt de (jeugd-) muziekopleiding steeds duurder. Jaarlijks wordt hiervoor een donateursactie
gehouden. In de periode van 12 t/m 24 oktober bezorgen de leden een flyer bij u thuis. Vanwege de
huidige omstandigheden kunt u uw bijdrage middels de QR code doneren. Ook kunt u een bedrag
overmaken naar het rekeningnummer NL 78 RABO 0151 4043 99 o.v.v. donateursactie 2020.

De leden van de Dr. Schaepmanharmonie willen met name kinderen en
jongeren de kans geven om bij tegen een gereduceerd tarief een opleiding te volgen op een muziekinstrument. Dit alles om tegen een zeer acceptabel bedrag muziek te kunnen maken, waar men in het dorp samen van kan genieten.

De harmonie is in Tubbergen niet weg te denken en wil u ook in de toekomst laten genieten
van alle muziek zoals bijvoorbeeld tijdens de carnaval, Palmpasen, de
1e h. communie, en de verschillende concerten. Graag staat men, als corona het toelaat, klaar om op te treden.

Kortom:
De Dr. Schaepmanharmonie is er
voor Tubbergen. Hebt u interesse in een opleiding, wilt u een instrument uitproberen of
lid worden van de vereniging, dan kan dit eenvoudig door een mail te
sturen naar ledenadministratie@schaepmanharmonie.nl. De lessen worden altijd
verzorgd door gekwalificeerde docenten en door de opleidingskosten
betaalbaar te houden, hebben ook de inwoners van het dorp hiervan
profijt en muziekvreugde. Daarom is uw bijdrage hard nodig.

Leden en het bestuur van de Dr. Schaepmanharmonie danken u bij voorbaat voor uw donatie.